w czym sie specjalizujemy - Nestor Biuro Brokerskie

mail. wspolpraca@nestorbroker.pl
tel. 508 080 448
Przejdź do treści
Ubezpieczenia    |    Reprezentacja interesów KlientaDzięki naszemu doświadczeniu, możemy zaproponować najskuteczniejsze programy ubezpieczeniowe.
Specjalizujemy się w ubezpieczeniach majątkowych i grupowych ubezpieczeniach pracowniczych.  
Współpracujemy ze wszystkimi towarzystwami ubezpieczeniowymi na rynku polskim.   
_____

ZDROWOTNE
Grupowe ubezpieczenia pracownicze
Ze względu na powszechną znaną sytuację publicznej służby zdrowia  w naszym kraju, niewydolność systemu zabezpieczenia społecznego, temat ubezpieczeń zdrowotnych stał się niezwykle ważny i aktualny. Podstawową zaletą tego ubezpieczenia jest możliwość ominięcia, za stosunkowo niewielką składkę, wszelkich problemów piętrzących się przed chętnymi do skorzystania z usług medycznych w trybie oferowanym przez państwową służbę zdrowia. Korzyść dodatkowa wypływa z faktu, że zainteresowanie tym produktem jest odbierane przez pracowników jako wyraz troski o ich status socjalny i jest sposobem tworzenia silnych więzi pomiędzy kadrą i pracodawcą, co z kolei daje konkretną przewagę nad konkurencją.
NA ŻYCIE
Grupowe ubezpieczenia pracownicze
Jesteśmy współtwórcami specjalnego programu grupowych ubezpieczeń życiowych adresowanego do wszystkich pracowników firm; począwszy od kadry zarządzającej aż do pracowników szeregowych.
Cechą charakterystyczną programu i jednocześnie elementem nowatorskim jest to, że można przystępować do niego jako grupa, ale także indywidualnie za składkę "grupową", czyli stosunkowo niską. W chwili obecnej wśród odbiorców tego ubezpieczenia jest kilkadziesiąt firm z różnych branż oraz kilkaset osób indywidualnych.
W ramach obsługi korporacyjnych ubezpieczeń życiowych przeprowadzamy dokładną analizę produktów dostępnych na rynku. Robimy to zarówno w przypadku, gdy pozyskujemy nowego klienta, jak i wtedy, gdy umowa jest kontynuowana.
ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
Ubezpieczenia majątkowe
W blisko 20-letniej praktyce zmierzyliśmy się ze wszystkimi rodzajami ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Były to: OC za produkt, OC członków zarządu spółek, OC pracodawcy, OC za dostarczenie energii elektrycznej, OC podwykonawcy, OC kosztów wycofania produktu z rynku i wiele innych. Najogólniej wykonujemy każde standardowe ubezpieczenie tego typu i chętnie zajmujemy się umowami nietypowymi, wykraczającymi poza konwencjonalne ramy.
FINANSOWE
Ubezpieczenia majątkowe
Ubezpieczenia finansowe należą do grupy produktów o wysokim stopniu skomplikowania. Bez ich istnienia nie można sobie wyobrazić prężnie działającego przedsiębiorstwa, które inwestuje, zaciąga zobowiązania czy też świadczy jakiekolwiek usługi finansowe. Ubezpieczenia i gwarancje finansowe mają za zadanie zapewnić zachowanie płynności finansowej, zapobiec "efektowi domina" itd. Posiadanie przez przedsiębiorcę tych produktów podnosi jego wiarygodność.
KOMUNIKACYJNE
Ubezpieczenia majątkowe
Jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku powstał z naszej inicjatywy niestandardowy pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych. Cechą wyróżniającą go spośród niezliczonej liczby podobnych produktów na rynku jest jego cena, możliwość spłaty składki w dwunastu miesięcznych i równych ratach, system monitorowania terminów płatności rat i końca umów ubezpieczenia. Pakiet przeznaczony jest dla pracowników firm znajdujących się pod naszą opieką.
Ponadto prowadzimy obsługę flot firmowych ubezpieczając je po negocjacjach z towarzystwami ubezpieczeniowymi, z wykorzystaniem do maksimum możliwości wpływu, jaki, będąc Brokerem Ubezpieczeniowym, możemy wywierać na firmy ubezpieczeniowe. Każda umowa ubezpieczenia jest poprzedzana wnikliwą oceną ryzyka.
SPECJALISTYCZNE MAJĄTKOWE
Ubezpieczenia majątkowe
Jest to grupa ubezpieczeń funkcjonujących głównie w firmach budowlanych, transportowych i innych specjalistycznych. W szczególności są to ubezpieczenia budowlano-montażowe, sprzętu elektronicznego, od szkód elektrycznych, cargo krajowe i międzynarodowe, casco taboru kolejowego itd.
POZOSTAŁE MAJĄTKOWE
Ubezpieczenia majątkowe
Uzupełnienie naszej oferty stanowi grupa produktów będących podstawą programu ochrony ubezpieczeniowej, praktycznie, w każdej organizacji. Należą do nich ubezpieczenia:
- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku,
- utraty zysku.
MENU
DANE FIRMY
NESTOR Sp. z o.o.
ul. F. Kawy 44/2
01-496 Warszawa

NIP: 522 276 49 47
REGON: 140105354
KRS: 0000234914
GODZINY OTWARCIA
Od poniedziałku do piątku
8.00 – 18.00


Soboty
10.00 - 15.00
Autor - zespół NESTOR Sp. z o.o.
Wróć do spisu treści